มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3,วันที่ 28 พ.ย. 2560

มข.-ม.อ.-มช.จับมือเหนียวแน่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3พลังเพื่อแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ยกระดับการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ขยายผลสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/Fl8f7zLSmDW2YXer1

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว