ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์6 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/3s4rAuWXgXFT4HgA3

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว