กจ.แบ่งปันน้ำใจแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น

  กจ.แบ่งปันน้ำใจแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายสถิตย์  แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญในวาระปีใหม่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/Tp30zNbLvjcVVlBN2

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว