ประชุมชี้แจงการกำหนดกรอบตำแหน่งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ "ประชุมชี้แจงการกำหนดกรอบตำแหน่งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้กับบุคลากรทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ให้ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา2 ชั้น9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/Hk50Ihkpy58FHprz2

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว