ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. 3/2561

องการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 3/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.แจ้งข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา 2.เสนอแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การถ่ายทอดข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลให้กับบุคลากร ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/PeNcAz24fMSSfaKE3

เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว