งานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

The Practice of Ethics by Khon Kaen

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2


สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อยู่ที่เรา It's your choice

จุดเปลี่ยน

คุณยายเงินล้าน

ต้นแบบชีวิตพอเพียง

ดี...หรือ...โง่

ยังไม่สาย

ผีบ้าสอน

ผ้าอนามัยไฮโซ

รายงานการประชุมสัญจร

 

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณสัญจร ประจำปี พ.ศ.2560
ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่่
1 4 มกราคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์
2 31 มกราคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์
3 4 เมษายน 2560 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
4 2 พฤษภาคม 2560 คณะแพทยศาสตร์
5 4 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์
6 5 กันยายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7 20 พฤศจิกายน 2560  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์